Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


(2)

5.03.1849 р. № 151 1849 p. березня 5. – Прохання О. M. Куліш про переведення П. О. Куліша до Петербурга або Москви

7.03.1849 р. № 43 1849 р. березня 7. – Розпорядження О. Ф. Орлова П. Ф. Львову повідомити І. Я. Пасяді про призначення його на службу в Рязанську губернію

7.03.1849 р. № 44 1849 p. березня 7. – Розпорядження О. Ф. Орлова начальнику 2-го округу корпусу жандармів про встановлення таємного нагляду за І. Я. Пасядою в Рязанській губернії

10.03.1849 р. № 150 1849 р. березня 10. – Супровідний лист О.Голіцина до прохання О. М. Куліш, надісланого О. Ф. Орлову

16.03.1849 р. № 155 1849 p. березня 16. – Лист Л. В. Дубельта до О. М. Куліш про відмову О. Ф. Орлова порушувати клопотання про дозвіл переїхати П. О. Кулішеві до Петербурга або Москви

16.03.1849 р. № 156 1849 р. березня 16. – Лист П. О. Куліша до О. Ф. Орлова з проханням перевести його в Петербург

16.03.1849 р. № 157 1849 p. березня 16. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з висловленням подяки за увагу та з проханням надіслати лист О. Ф. Орлову

24.03.1849 р. № 158 1849 р. березня 24. – Лист Л. В. Дубельта до П. О. Куліша про відмову О. Ф. Орлова дозволити йому переїхати до Петербурга

29.03.1849 р. № 153 1849 р. березня 29. – Лист П. О. Куліша до В. М. Білозерського про важкі умови життя в Тулі

30.03.1849 р. № 154 1849 р. березня 30. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта про надіслання прохання на ім’я О. Ф. Орлова

30.03.1849 р. № 159 1849 р. березня 30. – Прохання П. О. Куліша про помилування, надіслане на ім’я О. Ф. Орлова

30.03.1849 р. № 166 1849 р. липня 30. – Лист О. М. Куліш до Л. В. Дубельта з проханням звільнити и від поліцейського нагляду і дозволити відвідати Україну

1 пол. 04.1849 р. № 152 1849 р. квітень (перша половина). – Записка ІІІ відділення О. Ф. Орлову з приводу прохання П. О. Куліша дозволити йому переїхати в Петербург

04.1849 р. № 160 1849 р. квітень. – Довідка ІІІ відділення про дозвіл О. О. Навроцькому переїхати з м. Вятки до м. Курська та І. Я. Пасяді – відвідати Україну

16.04.1849 р. № 245 1849 р. квітня 16. – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про розшуки книг М. І. Гулака

21.04.1849 р. № 363 1849 р. квітня 21. – Лист О. В. Капніста до Л. В. Дубельта про те, що він повідомив M. A. Навроцьку про переведення її сина в Курську губернію

26.04.1849 р. № 246 1849 p. квітня 26. – Відношення Л. В. Дубельта до саратовського губернатора М. Л. Кожевникова про пересилку у ІІІ відділення книг М. І. Гулака, які були у М. I. Костомарова

12.05.1849 р. № 45 1849 р. травня 12. – Повідомлення С. С. Уварова О. Ф. Орлову про відправку І. Я. Пасяди на службу в Рязанську губернію

13.05.1849 р. № 548 1849 p. травня 13. – Рапорт Д.П.Полозова О.Ф.Орлову про поведінку В.М.Білозерського на засланні

30.05.1849 р. № 247 1849 р. травня 30. – Відношення саратовського віце-губернатора A. M. Андреєва до Л. В. Дубельта про надіслання М. І. Гулаку книг, які були у М. І. Костомарова у м. Саратові

2.06.1849 р. № 38 1849 р. березня 2 – Доповіді О. Ф. Орлова Миколі І про справу І. Я. Пасяди і його прохання дозволити відвідати батька

4.06.1849 р. № 39 1849 р. березня 4. – Розпорядження О. Ф. Орлова П. Ф. Львову повідомити І. Я. Пасяду про дозвіл відвідати батька

11.06.1849 р. № 249 1849 р. червня 11. – Розпорядження Л. В. Дубельта до Л. Л. Альбрандта про надіслання в фортецю книг, нот і паперів М. І. Гулака

20.06.1849 р. № 250 1849 p. червня 20. – Повідомлення Л. В. Дубельта Л. Л. Альбрандту про відправку в фортецю книг М. І. Гулака

21.06.1849 р. № 161 1849 р. червня 21. – Доповідна записка начальника 2-го округу корпусу жандармів С. В. Перфильєва О. Ф. Орлову про результати таємного нагляду за П. О. Кулішем

26.06.1849 р. № 251 1849 р. червня 26. – Рапорт Л. Л. Альбрандта до III відділення про вручення М. І. Гулаку книг i нот

28.06.1849 р. № 46 1849 p. червня 28. – Відношення Л. О. Перовського до О. Ф. Орлова про призначення І. Я. Пасяди чиновником Рязанської губернської канцелярії

1.07.1849 р. № 438 1849 р. липня 1. – Прохання M. I. Костомарова до Л. В. Дубельта про надіслання рукописів його творів та підготовчих матеріалів до них

12.07.1849 р. № 162 1849 р. липня 12. – Відношення ректора петербурзького університету П. О. Плетньова до О. Ф. Орлова з проханням сприяти полегшенню долі П. О. Куліша

12.07.1849 р. № 439 1849 р. липня 12, – Відношення Л. В. Дубельта до Д. Г. Бібікова про розшук рукописів M. I. Костомарова в Києві для надіслання йому в м. Саратов

(2)