Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


(3)

15.07.1849 р. № 164 1849 p. липня 15. – Записка ІІІ відділення про клопотання ректора Петербурзького університету П. О. Плетньова за П. О. Куліша

16.07.1849 р. № 163 1849 р. липня 16. – Відношення Л. В. Дубельта до ректора Петербурзького університету П. О. Плетньова про повернення листів П. О. Куліша

20.07.1849 р. № 555 1849 p. липня 20. – Донесення начальника 1-го округу корпусу жандармів Д. П. Полозова О. Ф. Орлову про поведінку Г. Л. Андрузького

27.07.1849 – 20.03.1850 р. № 252 – 266 1849 р. липня 27, вересня 6, 23, жовтня 3, 12, 31; 1850 p. лютого 25, березня 13, 21. – Із листування ІІІ відділення та Шліссельбурзької фортеці про вручення М. І. Гулаку листів від батька та відправлення його листів рідним

29.07.1849 р. № 165 1849 р. липня 29. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з проханням повідомити О. Ф. Орлову, що він не має чим сплатити борг друкарні Київського університету

9.08.1849 р. № 167 1849 p. серпня 9. – Записка ІІІ відділення про О. M. Куліш

10.08.1849 р. № 168 1849 р. серпня 10. – Лист Л. В. Дубельта до О. М. Куліш з повідомленням, що її прохання про дозвіл виїхати з Тули і П. О. Куліша – про сплату боргу друкарні Київського університету будуть передані О. Ф. Орлову

10.08.1849 р. № 440 1849 р. серпня 10. – Відношення Д. Г. Бібікова до Л. В. Дубельта про надіслання рукописів M. I. Костомарова саратовському цивільному губернатору для повернення їx авторові

3.09.1849 р. № 549 1849 р. вересня 3. – Лист В.М.Білозерського до Л.В.Дубельта з проханням повідомити, чи можна йому подавати клопотання про надання відпустки для побачення з рідними

14.09.1849 р. № 550 1849 р. вересня 14. – Довідка канцелярії III відділення про В.M.Білозерського

15.09.1849 р. № 551 1849 p. вересня 15. – Повідомлення Л.В.Дубельта В.М.Білозерському про дозвіл О.Ф.Орлова подати прохання на одержання відпустки для побачення з рідними

4.10.1849 р. № 169 1849 p. жовтня 4. – Відношення ректора Петербурзького університету П. О. Плетньова до Л. В. Дубельта з проханням порушити клопотання перед О. Ф. Орловим про дозвіл П. О. Кулішу виїхати з Тули

6.10.1849 р. № 170 1849 р. жовтня 6. – Записка ІІІ відділення про П. О. Куліша, складена в зв’язку з клопотанням за нього П. О. Плетньова

8.10.1849 р. № 171 1849 р. жовтня 8. – Відношення Л. В. Дубельта до П. О. Плетньова, що О. Ф. Орлов написав тульському губернаторові M. I. Крузенштерну про надання П. О. Кулішеві оплачуваної посади

8.10.1849 р. № 172 1849 р. жовтня 8. – Відношення О. Ф. Орлова до тульського губернатора М. I. Крузенштерна про влаштування П. О. Куліша на оплачувану посаду

19.10.1849 р. № 173 1849 р. жовтня 19. – Відношення тульського губернатора M. I. Крузенштерна до О. Ф. Орлова про призначення П. О. Куліша помічником редактора «Тульских губернских ведомостей»

2.11.1849 р. № 174 1849 р. листопада 2. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з проханням порушити перед О. Ф. Орловим питання про переведення його до Петербурга або Москви

10.11.1849 р. № 553 1849 р. листопада 10. – Рапорт Олонецького жандармського штаб-офіцера Мишецького Д.П.Полозову про несхвальну поведінку В.М.Білозерського

20.11.1849 р. № 280 1849 р. листопада 20. – Відношення оренбурзького військового губернатора В. О. Обручева до О. Ф. Орлова про можливість дати Т. Г. Шевченкові дозвіл малювати

21.11.1849 р. № 552 1849 р. листопада 21. – Повідомлення Д.П.Полозова Л.В.Дубельту про несхвальну поведінку В.M.Білозерського

22.11.1849 р. № 554 1849 р. листопада 22. – Довідка III відділення про Олонецького губернського прокурора Барановського

24.11.1849 р. № 555 1849 р. листопада 24. – Лист Л.В.Дубельта M.E.Писарєву з проханням зробити зауваження В.M.Білозерському щодо зміни в його поведінці

9.12.1849 р. № 281 1849 р. грудня 9. – Доповідь О. Ф. Орлова Миколі І про можливість дозволити Т. Г. Шевченкові малювати під наглядом оренбурзького губернатора

12.12.1849 р. № 282 1849 р. грудня 12. – Відношення О. Ф. Орлова до командира Оренбурзького окремого корпусу В. О. Обручева про відмову Миколи І дати Т. Г. Шевченкові дозвіл малювати

15.12.1849 р. № 175 1849 р. грудня 15. – Доповідна записка начальника 2-го округу корпусу жандармів С. В. Перфильєва О. Ф. Орлову про результати таємного нагляду за П. О. Кулішем і його дружиною

(3)