Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


(1)

Перед (не пізніше) 25.04.1851 р. № 202 1851 р. квітня, не пізніше 25. – Записка ІІІ відділення з приводу повторного прохання П. О. Куліша дозволити надрукувати переклади «Аз есмъ или глас Иисуса в бурю» та «Прийди ко Иисусу»

1.01.1851 р. № 566 1851 р. січня 1. – Відношення О.Ф.Орлова до M.E.Писарєва про поведінку В.М.Білозерського і можливість надати йому відпустку

3.01.1851 р. № 571 1851 р. січня 3. – Відношення M.E.Писарєва до О.Ф.Орлова про можливість надання відпустки В.M.Білозерському для поїздки в Чернігівську губернію

4.01.1851 р. № 568 1851 р. січня 4. – Довідка III відділення про участь В.М.Білозерського в Кирило-Мефодіївському товаристві та його поведінку на засланні

4.01.1851 р. № 195 1851 p. січня 4. – Відношення члена державної ради О. В. Кочубея до Л. В. Дубельта з проханням подати на розгляд цензури роман П. О. Куліша «Петр Иванович Березин»

6.01.1851 р. № 569 1851 p. січня 6. – Повідомлення Л.В.Дубельта В.М.Білозерському про заборону О.Ф.Орлова надати йому відпустку в зв’язку з негативним відзивом Олонецького губернатора про його поведінку

15.01.1851 р. № 448 1851 р. січня 15. – Відношення M. Л. Кожевникова до О. Ф. Орлова про попередження M. I. Костомарова щодо заборони виїхати із м. Саратова у м. Київ для одруження

20.01.1851 р. № 295 1851 р. січня 20. – Лист Н. А. Гулак до Л. В. Дубельта з проханням дозволити листуватися з сином через пошту

20.01.1851 р. № 570 1851 р. січня 20. – Лист В.М.Білозерського до Л.В.Дубельта з поясненням взаємовідносин з Олонецьким губернатором M.E.Писарєвим

20.01.1851 р. № 196 1851 р. січня 20. – Висновок ІІІ відділення про необхідність заборонити друкувати роман П. О. Куліша «Петр Иванович Березин»

24.01.1851 р. № 197 1851 p. січня 24. – Лист Л. В. Дубельта до П. О. Куліша з засудженням ідей, висловлених у романі «Петр Иванович Березин» і вимогою надіслати у ІІІ відділення всі чернетки, що стосуються роману

24.01.1851 р. № 198 1851 р. січня 24. – Відношення тульського губернатора до О. Ф. Орлова про надання П. О. Кулішу відпустки на три місяці для поїздки в Петербург

26.01.1851 р. № 572 1851 р. січня 26. – Відношення О.Ф.Орлова до Л.О.Перовського про те, що він не заперечує наданню відпустки на три місяці В.М.Білозерському для поїздки в Чернігівську губернію

3.02.1851 р. № 199 1851 р. лютого 3. – Припис О. Ф. Орлова начальникові 1-го округу корпусу жандармів: встановити таємний нагляд за П. О. Кулішем, який прибув у Петербург

16.02.1851 р. № 296 1851 р. лютого 16. – Лист Л. В. Дубельта до Н. А. Гулак про заборону О. Ф. Орловим листуватися з сином без поліцейського нагляду

16.02.1851 р. № 297 1851 р. лютого 16. – Відношення О. Ф. Орлова до І. І. Огарьова про прискорення пересилки листів від М. I. Гулака до його батьків

23.02.1851 р. № 573 1851 р. лютого 23. – Відношення Л.О.Перовського до О.Ф.Орлова, що він дав дозвіл M.E.Писарєву відпустити В.М.Білозерського на три місяці у Чернігівську губернію

1.03.1851 р. № 574 1851 p. березня 1. – Відношення О.Ф.Орлова до С.О.Кокошкіна про встановлення таємного нагляду за В.М.Білозерським під час його перебування у відпустці у Чернігівській губернії

15.03.1851 р. № 575 1851 р. березня 15. – Лист В.М.Білозерського до Л.В.Дубельта про дозвіл залишитися в м. Петербурзі на тиждень для побачення з рідними

2.04.1851 р. № 290 1851 р. квітня 2. – Довідка ІІІ відділення про Т. Г. Шевченка

2.04.1851 р. № 200 1851 р. квітня 2. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з проханням дозволити надрукувати переклади з англійської мови «Aз есмъ или глас Иисуса в бурю» та «Прийди ко Иисусу»

Після (не раніше) 4.04.1851 р. № 201 1851 р. квітня, після 4. – Висновок ІІІ відділення про переклади з англійської мови творів релігійного і повчального змісту «Aз есмъ или глас Иисуса в бурю» та «Прийди ко Иисусу»

13.04.1851 р. № 450 1851 р. квітня 13. – Відношення Л. О. Перовського до О. Ф. Орлова щодо прохання М. І. Костомарова виїхати в м. Київ для одруження

19.04.1851 р. № 451 1851 p. квітня 19. – Відношення О. Ф. Орлова до Л. О. Перовського про дозвіл М. І. Костомарову виїхати до м. Києва

19.04.1851 р. № 452 1851 р. квітня 19. – Розпорядження О. Ф. Орлова генерал-майору А. О. Куцинському встановити таємний нагляд за M. I. Костомаровим під час перебування його у м. Києві

3.05.1851 р. № 576 1851 p. травня 3. – Відношення С.О.Кокошкіна до О.Ф.Орлова про встановлення таємного нагляду за В.M.Білозерським, який прибув у відпустку на хутір Мотронівку Борзенського повіту Чернігівської губернії

16.05.1851 р. № 578 1851 р. травня 16. – Рапорт кн. Мишецького начальникові 1-го округу корпусу жандармів М.Є.Цукато про поведінку В.М.Білозерського

25.05.1851 р. № 577 1851 р. травня 25. – Рапорт колезького радника 1-го округу корпусу жандармів А.Наумова О.Ф.Орлову про направлення в III відділення донесення кн. Мишецького, який здійснював таємний нагляд за В.М.Білозерським

30.05.1851 р. № 177 1851 р. травня 30. – Відношення міністра народної освіти П. О. Ширинського-Шихматова до Л. В. Дубельта з проханням дозволити М. A. Piгельману виїхати до Німеччини і Франції для лікування

30.05.1851 р. № 579 1851 р. травня 30. – Лист В.М Білозерського до Л.В.Дубельта з проханням порушити клопотання перед О.Ф.Орловим дозволити йому служити в м. Петербурзі

(1)