Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


(1)

Перед (не пізніше) 17.04.1850 р. № 163 1850 p. квітня, не пізніше 17. – Повідомлення жандармського офіцера І. Сльозкина Л. В. Дубельту про нагляд за О. В. Марковичем

Перед (не пізніше) 27.04.1850 р. № 275 1850 p. квітня, не пізніше 27. – Список книг М. І. Гулака, які він хотів взяти на заслання в Перм, і тих, які хотів відправити батькам

Перед (не пізніше) 31.05.1850 р. № 281 1850 р. травня, не раніше 31. – Відомості III відділення про поведінку М. І. Гулака

Перед (не пізніше) 2.06.1850 р. № 290 1850 р. червня, не пізніше 2. – Реєстр конвертів, відісланих з унтер-офіцером О. Носковим А. О. Троцькому та І. І. Огарьову

8.06.1847 – 28.03.1850 р. № 558 1847 p. червня, не раніше 8. – 1850 р. березня, не пізніше 28. – Начерки конституції республіки, вилучені в Г. Л. Андрузького під час обшуку в березні 1850 р.

27.07.1849 – 20.03.1850 р. № 252 – 266 1849 р. липня 27, вересня 6, 23, жовтня 3, 12, 31; 1850 p. лютого 25, березня 13, 21. – Із листування ІІІ відділення та Шліссельбурзької фортеці про вручення М. І. Гулаку листів від батька та відправлення його листів рідним

1850 р. № 180 1850 р. – Довідка ІІІ відділення про звільнення М. A. Рігельмана від таємного нагляду

8.01.1850 р. № 556 1850 р. січня 8. – Донесення начальника 1-го округу корпусу жандармів Д. П. Полозова О. Ф. Орлову про негативний вплив В. M. Білозерського на Г. Л. Андрузького

10.01.1850 р. № 287 1850 р. січня 10. – Лист Т. Г. Шевченка до В. А. Жуковського з проханням виклопотати йому дозвіл малювати

10.01.1850 р. № 288 1850 р. січня 10. – Лист Т. Г. Шевченка до Л. В. Дубельта з проханням дозволити йому малювати

22.01.1850 р. № 159 1850 р. січня 22. – Лист К. I. Керстен до О. Ф. Орлова з проханням перевести О. В. Марковича до м. Одеси

31.01.1850 р. № 441 1850 р. січня 31. – Прохання M. I. Костомарова до Л. В. Дубельта про дозвіл виїхати для лікування в один із водолікувальних закладів

10.02.1850 р. № 443 1850 р. лютого 10. – Довідка канцелярії III відділення про M. І. Костомарова

14.02.1850 р. № 283 1850 р. лютого 14. – Відношення оренбурзького військового губернатора В. О. Перовського до Л. В. Дубельта про порушення клопотання перед царем полегшити становище Т. Г. Шевченка

14.02.1850 р. № 284 1850 р. лютого 14. – Записка оренбурзького військового губернатора В. О. Перовського про умови перебування Т. Г. Шевченка на засланні

16.02.1850 р. № 285 1850 р. лютого 16. – Довідка ІІІ відділення про Т. Г. Шевченка у зв’язку з запискою В. О. Перовського

19.02.1850 р. № 160 1850 р. лютого 19. – Довідка ІІІ відділення про О. В. Марковича

20.02.1850 р. № 286 1850 р. лютого 20. – Відношення Л. В. Дубельта до оренбурзького військового губернатора В. О. Перовського про передчасність будь-яких клопотань з приводу полегшення становища Т. Г. Шевченка

22.02.1850 р. № 161 1850 р. лютого 22. – Відношення О. Ф. Орлова до орловського губернатора С. М. Муханова про надіслання в ІІІ відділення характеристики на О. В. Марковича

25.02.1850 р. № 176 1850 р. лютого 25. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з проханням порушити клопотання перед О. Ф. Орловим про надання дозволу О. M. Куліш виїхати з Тули в Чернігівську губернію

25.02.1850 р. № 442 1850 р. лютого 25. – Відношення Л. О. Перовського до О. Ф. Орлова з приводу дозволу M. I. Костомарову виїхати з м. Саратова для лікування

4.03.1850 р. № 444 1850 р. березня 4. – Відношення О. Ф. Орлова до Л. О. Перовського про можливість дозволити M. I. Костомарову лікуватися в межах Саратовської губ.

6.03.1850 р. № 177 1850 p. березня 6. – Довідка ІІІ відділення про О. М. Куліш

8.03.1850 р. № 178 1850 р. березня 8. – Лист Л. В. Дубельта до П. О. Куліша, що О. Ф. Орлов дозволив О. М. Куліш виїхати з Тули в Чернігівську губернію для побачення з матір’ю

8.03.1850 р. № 179 1850 р. березня 8. – Відношення О. Ф. Орлова тульському віце-губернатору С. M. Барановичу з проханням видати О. M. Куліш паспорт для поїздки в Чернігівську губернію

18.03.1850 р. № 180 1850 р. березня 18. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з подякою за дозвіл його дружині О. M. Куліш виїхати з Тули в Чернігівську губернію для побачення з матір’ю

20.03.1850 р. № 561 1850 p. березня 20. – Лист В.M.Білозерського до О.В.Кочубея з проханням порушити клопотання перед О.Ф.Орловим про дозвіл на відпустку його в м. Петербург для побачення з рідними

20.03.1850 р. № 562 1850 р. березня 20. – Лист В.М.Білозерського до Л.В.Дубельта з поясненням своєї поведінки в м. Петрозаводську і проханням клопотати перед О.Ф.Орловим про дозвіл на відпустку до м. Петербурга

28.03.1850 р. № 559 1850 p. березня 28. – Відношення олонецького губернатора М. Е. Писарєва до О. Ф. Орлова про наслідки обшуку квартири Г. Л. Андрузького

30.03.1850 р. № 269 1850 p. березня 30. – Лист Н. A. Гулак до О. Ф. Орлова з проханням порушити перед Миколою І клопотання про помилування її сина

(1)