Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


1845 р. № 250 Великий льох (Містерія)

9.02.1845 р. № 212 1845 р. лютого 9. – Лист О. X. Бушена до брата М. X. Бушена про особисті справи

11.06.1845 р. № 26 1845 p. червня 11. – Лист П. О. Куліша до В. М. Білозерського з нагоди подарування йому кишенькової ікони

Кін. 1845 – 1846 р. № 144 1845 р. кінець – 1846 р. – Статут Кирило-Мефодіївського товариства

Кін. 1845 – 1846 р. № 145 1845 р. кінець – 1846 р. – Список «Книги буття українського народу» М. I. Костомарова, шо був вилучений у М. I. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.

Кін. 1845 – 1846 р. № 146 1845 p. кінець – 1846 p. – Відозва «Брати українці», написана М. І. Костомаровим, вилучена у М. І. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.

Кін. 1845 – 1846 р. № 147 1845 р. кінець – 1846 р. – Відозва «Братья великороссияне и поляки», вилучена у М. І. Гулака під час обшуку 2 квітня 1847 p.

Кін. 1845 – 1846 р. № 501 [1845 р. – кінець 1846 р.]. – Пояснення В.М.Білозерського до статуту Кирило-Мефодіївського товариства

Кін. 1845 – 1846 р. № 332 1845 р. кінець – 1846 р. – Рукопис M. I. Костомарова «Книги буття українського народу»

10.1845 – 04.1846 р. № 257 1845 р. жовтень – 1846 р. квітень. – Нотатки Т. Г. Шевченка, зроблені ним під час подорожі по Україні за дорученням Київської Археографічної комісії

4.10.1845 р. № 238 «На завидуй багатому…»

4.10.1845 р. № 239 «Не женися на багатій…»

10.10.1845 р. № 255 1845 p. жовтня 10. – Поема Т. Г. Шевченка «Єретик», вилучена жандармами під час його арешту 5 квітня 1847 р. і додана до слідчої справи

16.10.1845 р. № 245 Сліпий (Поема)

21.10.1845 р. № 248 «Стоїть в селі Суботові…»

13.11.1845 р. № 242 Наймичка (Поема)

18.11.1845 р. № 246 Кавказ

8.12.1845 р. № 106 1845 р. грудня 8. – Лист П. О. Куліша до М. І. Гулака з порадою переїхати працювати в Петербург

14.12.1845 р. № 249 «І мертвим, і живим…»

17.12.1845 р. № 251 Холодний яр

19.12.1845 р. № 253 Псалми Давидові

20.12.1845 р. № 243 Маленькій Мар’яні

21.12.1845 р. № 247 «Минають дні, минають ночі…»

22.12.1845 р. № 252 Три літа

25.12.1845 р. № 254 [Заповіт]