Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


Перед (не пізніше) 25.04.1852 р. № 454 1852 р. квітня не раніше 25. – Довідка канцелярії III відділення про М. I. Костомарова

13.02.1852 р. № 51 1852 р. лютого 13. – Доповідна записка рязанського цивільного губернатора П. П. Новосильцева ІІІ відділенню з проханням звільнити І. Я. Пасяду від поліцейського нагляду

16.02.1852 р. № 52 1852 р. лютого 16. – Доповідь О. Ф. Орлова Миколі І про звільнення І. Я. Пасяди від поліцейського нагляду

18.03.1852 р. № 53 1852 р. березня 18. – Відношення О. Ф. Орлова до П. П. Новосильцева з повідомленням про звільнення І. Я. Пасяди від поліцейського нагляду

18.03.1852 р. № 54 1852 р. березня 18. – Відношення О. Ф. Орлова до Л. О. Перовського про звільнення І. Я. Пасяди від поліцейського нагляду

18.03.1852 р. № 55 1852 р. березня 18. – Лист І. Я. Пасяди до Л. В. Дубельта з проханням допомогти влаштуватися на службу в Петербурзі

25.04.1852 р. № 453 1852 р. квітня 25. – Прохання M. I. Костомарова до Л. В. Дубельта дозволити виїхати в м. Ялту для лікування

10.05.1852 р. № 455 1852 р. травня 10. – Проект відношення О. Ф. Орлова до Л. О. Перовського про дозвіл M. I. Костомарову виїхати для лікування в Ялту

10.05.1852 р. № 456 1852 р. травня 10. – Розпорядження Л. В. Дубельта А. А. Шнелю встановити жандармський нагляд за M. I. Костомаровим під час його лікування в м. Ялті

12.05.1852 р. № 590 1852 р. травня 12. – Рапорт М.Є.Цукато О.Ф.Орлову про поведінку В.М.Білозерського на засланні

1.07.1852 р. № 591 1852 р. липня 1. – Лист В.М.Білозерського до Л.В.Дубельта з проханням дозволити виїхати у м. Петербург для зустрічі з рідними

9.07.1852 р. № 592 1852 р. липня 9. – Відношення Л.В.Дубельта до Олонецького губернатора Ю.О.Долгорукова, що він не заперечує проти надання відпустки В.М.Білозерському для поїздки у м. Петербург

28.10.1852 – 23.05.1853 р. № 593 – 595 1852 р жовтня 28; 1853 р. травня 23. – Рапорти корпусу жандармів в III відділенні про поведінку В.M.Білозерського на засланні