Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний перелік документів


8.01.1856 р. № 473 1856 р. січня 8. – Лист редактора журналу «Отечественные записки» А. О. Краєвського до М. I. Костомарова з проханням надіслати посвідчення про зняття заборони на видання його творів

13.01.1856 р. № 472 1856 р. січня 13. – Лист М. І. Костомарова до Л. В. Дубельта з проханням дозволити йому опублікувати працю «Век царя Алексея Михаиловича» в журналі «Отечественные записки»

18.01.1856 р. № 474 1856 р. січня 18. – Довідка ІІІ відділення про те, що заборона творів М. І. Костомарова у зв’язку з його арештом у 1847 р. не може бути перешкодою для друкування нових творів

26.01.1856 р. № 291 1856 р. січня 26. – Відношення ІІІ відділення до директора канцелярії міністра народної освіти О. О. Бертьє про те, що в його розпорядженні немає відомостей про автора вірша «Чумак» Михайла Шевченка

13.03.1856 р. № 211 1856 р. березня 13. – Лист П. О. Куліша до Л. В. Дубельта з проханням звільнити його твори від цензури ІІІ відділення, поширивши на них загальну цензуру

24.03.1856 р. № 603 1856 p. березня 24. – Лист Петербурзького генерал-губернатора П.M.Ігнатьєва до Л.В.Дубельта з запитом про можливість призначення В.M.Білозерського радником 1-го департамента Петербурзької управи благочиния

27.03 – 6.04.1856 р. № 604 – 607 1856 р. березня 27, квітня 6. – Із листування III відділення з міністром внутрішніх справ і Петербурзьким воєнним генерал-губернатором про звільнення В.М.Білозерського від таємного нагляду

3.04.1856 р. № 212 1856 p. квітня 3 – Доповідь ІІІ відділення Олександру ІІ з приводу прохання П. О. Куліша звільнити його твори від цензури ІІІ відділення, поширивши на них загальну цензуру

4.04.1856 р. № 213 1856 р. квітня 4. – Відношення Л. В. Дубельта до міністра народної освіти А. С. Норова про звільнення творів П. О. Куліша від розгляду ІІІ відділенням і поширення на них загальної цензури

5.04.1856 р. № 214 1856 р. квітня 5. – Повідомлення Л. В. Дубельта П. О. Кулішу про звільнення його творів від розгляду ІІІ відділенням і поширення на них загальної цензури

9.04.1856 р. № 608 1856 р. квітня 9. – Доповідь Л.В.Дубельта Олександру II про можливість звільнити В.М.Білозерського від таємного нагляду

13.04.1856 р. № 215 1856 р. квітня 13 – Виписка з листа П. О. Куліша до К. С. Аксакова, перлюстрованого ІІІ відділенням про продовження цензурування творів Ф. В. Чижова ІІІ відділенням

13.04.1856 р. № 216 1856 р. квітня 13. – Довідка ІІІ відділення про можливість звільнити твори Ф. В. Чижова від цензури ІІІ відділення

14.04.1856 р. № 609 1856 р. квітня 14. – Відношення Л.В.Дубельта до С.С.Ланського про дозвіл Олександра II на звільнення В.M.Білозерського від таємного нагляду

26.04.1856 р. № 217 1856 р. квітня 26. – Відношення міністра народної освіти А. С. Норова до Л. В. Дубельта про розпорядження головному цензурному управлінню особливу увагу звертати на твори П. О. Куліша

30.07.1856 р. № 577 1856 р. липня 30. – лист П. Л. Андрузької до Олександра II з проханням дозволити її брату Г. Л. Андрузькому повернутися на Україну

31.08.1856 р. № 576 1856 р. серпня 31. – Супровідний лист камергера О. Ф. Голіцина до прохання П. Л. Андрузької про помилування її брата, пересланого В. А. Долгорукову

10.09.1856 р. № 578 1856 p. вересня 10. – Довідка ІІІ відділення про Г. Л. Андрузького

13.09.1856 р. № 579 1856 р. вересня 13. – Відношення ІІІ відділення до архангельського військового губернатора С. П. Хрущова з запитанням про поведінку Г. Л. Андрузького

21.09.1856 р. № 316 1856 p. вересня 21. – Відношення директора інспекторського департаменту цивільного відомства С. Суворова до начальника III відділення В. А. Долгорукова про можливість нагородження М. І. Гулака за сумлінну працю

25.09.1856 р. № 317 1856 р. вересня 25. – Повідомлення В. А. Долгорукова інспекторському департаменту про згоду на представлення М. I. Гулака до нагороди

31.10.1856 р. № 580 1856 р. жовтня 31. – Відношення архангельського військового губернатора С. П. Хрущова до В. А. Долгорукова про поведінку Г. Л. Андрузького

12.11.1856 р. № 581 1856 р. листопада 12. – Відношення В. А. Долгорукова до архангельського військового губернатора С. П. Хрущова з запитанням, чим викликана необхідність продовжувати поліцейський нагляд за Г. Л. Андрузьким

21.11.1856 р. № 582 1856 р. листопада 21. – Відношення архангельського військового губернатора С. П. Хрущова до В. А. Долгорукова, що поліцейський нагляд за Г. Л. Андрузьким потрібно продовжити

30.11.1856 р. № 583 1856 р. листопада 30. – Доповідь ІІІ відділення Олександру Іі про справу Г. Л. Андрузького в зв’язку з клопотанням його сестри про помилування

1.12.1856 р. № 584 1856 р. грудня 1. – Відношення В. А. Долгорукова до полтавського губернатора О. П. Волкова про дозвіл Г. Л. Андрузькому повернутися на батьківщину

8.12.1856 р. № 585 1856 p. грудня 8. – Відношення полтавського губернатора О. П. Волкова до В. А. Долгорукова про згоду на повернення Г. Л. Андрузького на батьківщину

11.12.1856 р. № 586 1856 р. грудня 11. – Відношення В. А. Долгорукова до міністра внутрішніх справ С. С. Ланського з повідомленням волі Олександра II про те, щоб Г. Л. Андрузький був призначений на службу по судовій частині

11.12.1856 р. № 587 1856 р. грудня 11. – Розпорядження В. А. Долгорукова начальникові 5-го округу корпусу жандармів встановити за Г. Л. Андрузьким поліцейський нагляд у Полтаві