Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Католицький чернець. Ескіз

Тарас Шевченко. Католицький чернець.…

Т.Г.Шевченко. Католицький чернець. Ілюстрація до повісті М.І. Надєждіна «Сила волі. Спогад мандрівника». Ескіз.
[1839, не пізніше 12 лютого. С.-Петербург].
Брістольський папір, олівець. 14 × 11,3 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-413.

На звороті – «Католицький чернець». Начерки ескізів.

Зареєстровано 1861 р. Г.М. Честахівським в описі малюнків Шевченка, складеному в його академічній майстерні, під номером 91 [Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 459].

Про ілюстрацію, вміщену між сторінками 398 – 399 виданої повісті, та час її виконання див. у коментарі. Ескіз датується так само.

До наукового обігу введено О.О. Русовим 1894 р. [Русов А. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченка // Киевская старина. – 1894. – № 2. – С. 187]

Вперше репродуковано 1932 р. О.П. Новицьким [Шевченко Т. Повне зібрання творів, – [X., 1932. – Т. 8]. – С. 37. – № 273. – Табл. 138].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – власність М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1929. Чернігів. Шевченківська виставка [Карачевська А. Виставка Т. Шевченка: Провідник. – Чернігів, 1930. – С. 17];

1974. Київ. Твори з колекції Тараса Шевченка [Художні твори у власній колекції Тараса Шевченка: Каталог виставки. – К., 1974. – С. 8].

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 260 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 424 – 425 (примітки).