Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Католицький чернець. Начерки

Тарас Шевченко. Католицький чернець.…

Т.Г.Шевченко. Католицький чернець. Ілюстрація до повісті М.І. Надєждіна «Сила волі. Спогад мандрівника». Начерки ескізів та інших композицій.
[1839. С.-Петербург]. Брістольський папір, олівець. 11,3 × 14 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № 413.

На звороті – «Католицький чернець». Ескіз.

Ліворуч олівцем позначено: № 171, 140 × 113 та чорнилом: 514. Посередині кілька мазків аквареллю різних кольорів.

Вперше зареєстровано 1861 р. Г.М. Честахівським в описі малюнків Шевченка, складеному в його академічній майстерні, під номером 91 [Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 459].

На сторінці – три начерки постаті ченця та сім ескізів композицій, шість із яких виконувалися на більшому, пізніше обрізаному аркуші. Ескіз, що на звороті, виконувався пізніше.

Мотиви датування – у коментарі до основного зображення.

Вперше начерки згадані О.О. Русовим у 1894 р. [Русов О. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченка // Киевская старина. – 1894. – № 2. – С. 187]

Вперше репродуковано 1961 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 28. – № 261]

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Каховських; не пізніше 1893 переданий С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

В.О. Судак

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 212 – 213 (зображення), с. 424 (примітки).

Додаткові зображення