Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Учень Академії мистецтв перед мольбертом. Зарисовка

Тарас Шевченко. Учень Академії…

Т.Г.Шевченко. Учень Академії мистецтв перед мольбертом. Зарисовка. Дівчина молиться перед сном. Ескіз.
[1840 – 1841, зимові місяці. С.-Петербург]. Папір, олівець. 17,8 × 26,3 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-782.

На звороті – «Учні Академії мистецтв». Зарисовки. «Натурник у позі Марсія». Начерк ескізу. Інші начерки.

Праворуч угорі чорнилом позначено: № 116 – 1; поруч синім чорнилом: 536.

Рисунки виконано на одній з чотирьох сторінок подвійного альбомного аркуша, зареєстрованого Г.М. Честахівським 1861 р. в описі малюнків, що знаходилися в академічній майстерні Шевченка, у рубриці «Рисунки Штернберга» під номером 50/60 [Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, од. зб. 459]. Пізніше аркуш по лінії перегину було розрізано.

Під ретельно опрацьованим етюдом постаті майже зі спини учня за мольбертом із пензлем у руці, виконаним в академічному класі, напис чорнилом рукою Г.М. Честахівського: Портретъ Кобзаря Шевченка въ молодости. Його достовірність непереконлива, зокрема, й через те, що Шевченко замолоду не носив вусів. Праворуч – пізніше зроблений начерк ескізу, вірогідно, пов’язаного з картиною, про яку Шевченко писав 19 лютого 1841 р. у листі до Г.Ф. Квітки-Основ’яненка: «…я сього літа повинен намальовать для академії картину, як наша чорнобрива дівчина молиться Богу, лягаючи спать». Картини такого змісту в спадщині Шевченка не знайдено.

Датуються орієнтовно зимовими місяцями 1840 – 1841 рр. з урахуванням дати та змісту згаданого листа.

До наукового обігу введено 1900 р. у складі альбому рисунків В.І. Штернберга (без посторінкового опису) [Каталог Музея украинских древностей В.В. Тарновского / Составил Б.Д. Гринченко. – Чернигов, 1900. – Т. 2. – С. 4. – № 21].

Як Шевченкові рисунки вперше прокоментовано та репродуковано 1961 р. [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 23 – 24. – № 244]. Про альбом з рисунками В.І. Штернберга див. у т. 10 ПЗТ [Там само. – К., 1963. – Т. 10. – С. 76 – 77. – № 168 – 190].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1932 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставка: 1974. Київ. Твори з колекції Тараса Шевченка [Художні твори у власній колекції Тараса Шевченка: Каталог. – К., 1974. – С. 5].

І.М. Вериківська

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 244 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 431 (примітки).