Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Мазепа і Войнаровський

Тарас Шевченко. Мазепа і Войнаровський

Т.Г.Шевченко. Мазепа і Войнаровський. За поемою К.Ф. Рилеєва «Войнаровський». Ескіз та начерки.
[1841, кінець – 1843, початок. С.-Петербург]. Папір, олівець. 18,2 × 26,3 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-639.

На звороті – «Художник перед мольбертом». Зарисовка. Інші ескізи та начерки.

Під зображенням чорнилом, імовірно, рукою Г.М. Честахівського напис: Мазепа й Войнаровскій; праворуч угорі чорнилом: № 115, І (подібна позначка на рисунку «Іван Мазепа і Карл XII»); ліворуч олівцем: 182 × 263.

Посередині сторінки – начерк жіночої постаті, праворуч – ескіз композиції із зображенням гетьмана Івана Мазепи та його небожа Андрія Войнаровського за розмовою з полоненими козаками після поразки під Полтавою. Епізод відповідає рядкам поеми:

«Облокотяся вождь седой,

Волнуем тайно мрачной думой,

Спросил, взглянув на них угрюмо:

“Что нового в стране родной?”»

[Рылеев К.Ф. Войнаровский. – СПб., 1825. – С. 32]

Ліворуч більш прорисоване погруддя гетьмана, свідчення ймовірності того, що художник збирався продовжувати працю над твором на цей сюжет.

Датується орієнтовно кінцем 1841 – початком 1843 р. за рисунками на зворотній стороні аркуша.

Вперше рисунок з назвою «Мазепа й Войнаровський» згадав М.К. Чалий, який бачив його у М.М. Лазаревського в липні 1861 р. [Чалый М. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. – К., 1882. – С. 279 – 280]

У ПЗТ подано з назвою «Допит полонених». Ілюстрація до поеми К.Ф. Рилеєва «Войнаровський» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 30 – 31. – № 274].

Місця зберігання: з квітня 1861 р. – у М.М. Лазаревського; згодом придбано Українською петербурзькою громадою; не раніше липня 1861 – у А.О. Козачковського; не пізніше 1875 надійшов до В.П. Коховського; з 1891 – у родині Коховських; не пізніше 1893 передано С.Д. Бразоль; з 1898 – збірка В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 274 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 451 (примітки).