Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Молитва матері

Тарас Шевченко. Молитва матері

Т.Г.Шевченко. Молитва матері. Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [Літо 1853].

Місцезнаходження оригіналу не встановлено. Опис дано за свідченням колишнього власника цього малюнка Б. Г. Суханова-Подколзіна [див. «Киевская старина», 1885, кн. II, стор. 240]. Публікується за репродукцією, що знаходиться в неопублікованих матеріалах О. П. Новицького до видання малярської спадщини Шевченка, зробленою з фотографії, яка зберігалася в Музеї української старовини В. В. Тарновського в Чернігові [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», т. II, Чернигов, 1900, стор. 201, № 518]. У списку Честахівського фотографія з цієї роботи значиться за № 26.

Обличчя матері дуже нагадує портрети А. О. Ускової (див. № 34, 35, 41). Сюжетом малюнка могла послужити тяжка недуга сина Ускових – Дмитра, який помер у червні 1853 р., що й є підставою для датування.

Попередні місця збереження: власність Н. Б. Суханової-Подколзіної, Б. Г. Суханова-Подколзіна.

В. О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1964 р., т. 9, № 31 (зображення), с. 22 (примітки).