Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Голова коня. Етюд (арк. 4 зв.)

Тарас Шевченко. Голова коня. Етюд

Т.Г.Шевченко. Марія. За поемою О.С. Пушкіна «Полтава». Ескіз. Голова коня. Етюд. [1840, 1842. С.-Петербург]. Папір, олівець. 17,6 × 26,5 см.
Відділ рукописів та текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 106.

На звороті – «Смерть Потьомкіна». Ілюстрація до книжки М.О. Полевого «Історія Суворова». Етюд. «Постать жінки». Інші начерки.

Рисунки виконані на звороті аркуша 4 Альбому 1840 – 1844 рр. Ліворуч унизу синім чорнилом позначено: 7 (номер альбомної сторінки).

Посередині сторінки – етюд голови коня, можливо, до картини «Катерина». Ліворуч – начерк ескізу «Марія» до однойменної акварелі.

Датується відповідно до часу виконання цих творів.

Вперше рисунки згадано В.П. Горленком у 1886 р. з назвою «Голова коня. Фігури в ракурсі» [Горленко В. Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В.В. Тарновского // Киевская старина. – 1886. – № 2. – С. 404].

О.П. Новицький, описуючи 1932 р. рисунки, у легкому начерку ескізу визначив дві фігури – жінку в ліжку та схилену до неї постать. Рисунок голови коня з картиною «Катерина» не пов’язував. Репродукував з назвою «Коняча голова» [Шевченко Т. Повне зібрання творів. – [X., 1932. – Т. 8]. – С 4. – № 7. – Табл. 144].

У ПЗТ ескіз ідентифіковано з опублікованою 1935 р. аквареллю «Марія» [Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С 4. – № 163].

Місця зберігання у складі Альбому: не пізніше 1885 надійшов до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 163 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 439 (примітки).