Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Мангишлацький сад (15)

Тарас Шевченко. Мангишлацький сад

Т.Г.Шевченко. Мангишлацький сад. Папір, офорт, акватинта 15,6 × 22,2 см; 18,4 × 23 см; (21,3 × 25,5 см). [Санктпетербург]. [Не пізніше 24.IX] 1859. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 798.

Зліва внизу на зображенні офортним штрихом напис: Т. Шевченко. 1859. На звороті олівцем напис: Т. Г. Шевченко. Верба. Офорт.

Офорт з однойменного малюнка сепією 1851 – 1852 рр.

Дата уточнюється на підставі дарчого напису на одному з естампів: Наталъи Александровны Хрущовой 1859 24 сентября Т. Шевченко [Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 383].

Крім даного відтиска в Національному музеї Тараса Шевченка зберігається ще три примірники цього ж офорта різних станів роботи.

В літературі відомий під назвами: «Верба» [Д. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1176, № 18]; «Верба серед скель над струмком» [Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В. В. Тарновского, Вып. I, К., 1893, стор. 12], «Верби над водою» [«Республіканська ювілейна шевченківська виставка», Каталог-путівник, К., 1941, стор. 69, № 373], «Мангишлацький пейзаж» [С. Раєвський, До питання атрибуції і датування деяких сепій Т. Г. Шевченка, «Образотворче мистецтво», К, 1941, № 4, стор. 30].

У Д. Ровінського помилково зазначено, що на офорті справа зображено сидячу постать [«Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв.», СПБ, т. II, стор. 1176, № 18].

Попередні місця збереження описаного тут примірника: Державний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1860 р. один з відбитків експонувався в Академії художеств [див. А. А. Благовещенский, Шевченко в Петербурге, «Исторический вестник», 1896, т. 64, стор. 799; «Указатель художественных произведений, выставленных в залах императорской Академии художеств», СПБ, 1860, стор. 27, № 30], 1929 р. – на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 9), 1939 р. – на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 373).

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 46 (зображення), с. 30 – 31 (примітки).