Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Видубицький монастир у Києві

Тарас Шевченко. Видубицький монастир у…

Т.Г.Шевченко. Видубицький монастир у Києві. Папір, офорт 17,1 × 24,2; 20,1 × 26,5; (36,1 × 41) см. [Санкт-Петербург]. [Не пізніше XI] 1844. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г-914.

Під краєвидом зліва підпис автора і дата: Шевченко 1844. Справа від підпису назва: Выдубецкій монастырь у Кыеви. Поруч назву повторено французькою мовою: Vue du Monastère de Widoubetck à Kiev.

Рисунок з натури, використаний для офорта, – див. № 81.

Дата виконання офорта уточнена на підставі листа Шевченка до Я. Г. Кухаренка від 26.ХІ 1844 р.

Попередні місця збереження описаного примірника – Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 435 III, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1911 р. експонувався на виставці художніх творів Т. Шевченка в Києві (Каталог, № 72).

Офортна дошка належала К. Свідзінському, а після 1855 р. знаходилась в бібліотеці Красінських у Варшаві. Сучасне місцезнаходження офортної дошки не встановлено.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 97 (зображення), с. 40 – 41 (примітки).

Додаткові зображення