Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.01.1860 р. До А. О. Козачковського

С.-Петербург 24 генваря 1860.

Андрей Осипович!

Будьте ласкаві, перешліть три екземпляра в Прохоровку на имя Максимовича Михайла А[лександровича], а один екземпляр передай[те] Тарасевичу. А за це я вам подякую так, як за оті к[арасі та?] лящі Дніпрові.

Щирий ваш Т. Шевченко


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 143).

Вперше надруковано в «Записках історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук». – 1926. – Т. 7-8. – с. 370.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 181.

перешліть три екземпляра в Прохоровку… – Про одержання примірників «Кобзаря» 1860 р. М. О. Максимович сповістив Шевченка в листі від 25 березня 1860 р.:

«Того ж марта 6-го получили мы из Переяслава, то есть я и жена моя Марья Васильевна і старий Деркач Лев Павлович, получили по книзі “Кобзаря” Вашого з надписом руки Вашої власної і з приложенієм Вашої персони, і були ми тому дуже раді, і Вам за те сердечне дякуєм» [Листи до Тараса Шевченка. – С. 146].

один екземпляр передай[те] Тарасевичу. – Особа не встановлена. Одночасно Шевченко надіслав один примірник «Кобзаря» родині Козачковських із дарчим написом: «Марії Степановні Козачковской з чоловіком і дітками. Т. Шевченко» (нині зберігається в Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 517).

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 193 (текст), с. 486 (примітки).