Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.03.1860 р. До В. Г. Шевченка

С.-Петербург 28 марта.

23 марта я писав тобі трохи не лаючи, а 26 марта получив твоє і пана Трощинського письмо. Добре ти зробиш, як поєднаєш мене з паном Трощинським, але спершу поєднай мене з Харитою, а потім проси Трощинського, щоб він розклав плату на три часті по 500 карб[ованців]; до нового 1861 року я виплачу всі 1500 карб[ованців]. Якщо він здасться на се, то зараз же пиши мені, бери гроші, приймай добро і хазяйнуй. Ґрунт законтрактуй на 25 літ на своє ім'я або на моє, як знаєш.

Добре б ти зробив, якби поїхав у Керелівку та сказав би Микиті, Йосипові і Ярині, щоб вони не квапилися на волю без поля і без грунту. Нехай лучче підождуть.

Трощинському сьогодні не пишу, ніколи. Поки що торгуйся з ним сам, як тобі Бог поможе. А дуже, дуже добре б було нам укупі вік докоротать над староденним Дніпром. Посилаю тобі 10 книжок «Кобзаря», продай їх, як можна буде, і гроші оддай сестрі Ярині. Жду твого обіцяного письма од 15 марта, а тим часом цілую тебе, твою жінку і твоїх діточок.


Примітки

Подається за першодруком у журналі «Основа» (1862. – № 6. – С. 14 – 15). Рядки: «А дуже, дуже добре б було нам укупі вік докоротать над староденним Дніпром», надруковані в «Основі» після рядків: «Посилаю тобі 10 книжок “Кобзаря”, продай їх, як можна, а гроші оддай сестрі Ярині» переставляються й початок їх: «О, дуже, дуже б добре було…» виправляється за публікацією в журналі «Правда» (1875. – № 24. – с. 966 – 967).

Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 436.

Відповідь на лист В. Г. Шевченка від березня 1860 р. [Листи до Тараса Шевченка. – с. 147].

26 марта получив твоє і пана Трощинського письмо. – Лист Д. А. Трощинського до Шевченка нині не відомий; очевидно, в ньому йшлося про його згоду продати Шевченкові хату і земельну ділянку за 1500 крб. Про це ж ідеться в згаданому листі В. Г. Шевченка:

«у Трощинського есть хороший дом у Ржищеві, за містечком, над Дніпром, в дуже хорошім місці, він купив його разом з селом Рудяками. Він коштує йому 2500 карбованців, а він продає тобі за 1500. При тім домі єсть вітряк, великий город і проч. По-моєму, найлучче було б купить оцей дом».

Харита – X. В. Довгополенко.

сказав би Микиті, Йосипові і Ярині, щоб вони не квапилися на волю без поля і без грунту. – Ще не маючи відповіді В. Е. Фліорковського, Шевченко передбачав, що поміщик не погодиться продати його братам М. Г. та Й. Г. Шевченкам і сестрі Я. Г. Бойко земельні наділи.

Трощинському сьогодні не пишу, ніколи. – Лист до Д. А. Трощинського нині не відомий.

А дуже, дуже добре б було нам укупі вік докоротать над староденним Дніпром. – Відповідь на рядки з листа В. Г. Шевченка, уривок якого навів М. К. Чалий у примітках до першодруку листа Шевченка від 23 березня 1860 р.:

«Маю надію жити коло тебе в сусідстві. Ото, якби Господь поміг!.. Якби я був одинокий, то я б од тебе не остався ані на один ступінь; пішов би з тобою пішки, служив би у тебе за хлопця, аби тільки буть з тобою… бо я знаю, що я тобі був би часом хоч у маленькій пригоді…» [Основа. – 1862. – № 6. – С. 15; див. також: Листи до Тараса Шевченка. – С. 147].

Жду твого обіцяного письма од 15 марта… – Цей лист В. Г. Шевченка нині не відомий.

цілую… твою жінку і твоїх діточок. – Див. примітку до листа до В. Г. Шевченка від 20 серпня 1859 р.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 197 – 198 (текст), с. 492 – 493 (примітки).