Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Знахар

Тарас Шевченко. Знахар

Т.Г.Шевченко. Знахар.
Ілюстрація до однойменного твору Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.
[1841, квітень – жовтень. С.-Петербург].
Папір, олівець, туш, перо, пензель. 21,4 × 15,9 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-392.

На звороті – «Біля хворого». Ескіз.

Ліворуч унизу чорнилом авторський підпис: Т. Шевченко.

Ілюстрація до нарису «Знахар» для збірника «Наши, списанные с натуры русскими» [Наши, списанные с натуры русскими. – СПб., 1841] виконана на прохання Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, який, побачивши начерки українських типів на берегах одного з листів Шевченка до нього, 22 березня 1841 р. відповів автору:

«Александр Павлович Башуцкий друкує дуже мудру книжку. Там будуть усякії народи: і школярі, і купці, і ковалі, і усякі. Я списав нашого “Знахаря”. І як треба до нього картинки, то я ваших вирізав та й послав йому, бо на виду він настояще так дивиться, як треба знахарю, що обдурює народ і мошеннича; та й вона дивиться на нього теж лукаво. Припадають вони обидва до моєї казки, тільки не знаю, щоб хто йому обділав як треба їх по-нашому, так я і указав на Вас і прохав його сеє письмо відіслати до Вас. Коли проситиме Вас об сім, то, будьте ласкаві, учешіть наших так, щоб пальці знати було, щоб наші на славу пішли. Як знаєте, так з ним і сконпонуйте, бо й він также штука на усяке діло» [Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.–С. 9].

Нарис Квітки-Основ’яненка, створений на оригінальному українському матеріалі, написано на замовлення редактора-упорядника та одного з авторів збірника О.П. Башуцького, родича письменника.

До нарису Шевченко виконав одну ілюстрацію, так званий «тип» із властивим йому узагальненням образу основного персонажа, його психологічною характеристикою. Вона увійшла до тринадцятого випуску збірника. На його титулі також вказано: «Виньетки рисованы Ильичей», – так підписувався Єгор Ілліч Ковригін.

Датування обумовлене початком роботи над ілюстрацією до нарису Г.Ф. Квітки-Основ’яненка і видачею 10 жовтня 1841 р. цензурного дозволу на друкування книжки.

Дереворит, уміщений у збірнику, дещо відрізняється в деталях від оригіналу Шевченка.

Рисунок вперше згадано 1888 р. у статті В.П. Горленка [Горленко В. Иллюстрации Шевченка // Киевская старина. – 1888. – № 1/3. – С. 10] про ілюстрації Шевченка, де вказано, що оригінал «Знахаря» знаходиться в колекції В.В. Тарновського.

Вперше репродуковано 1914 р. на поштовій листівці товариства «Образование» й одночасно у книжці О.П. Новицького «Тарас Шевченко як маляр» та альбомі «Малюнки Т. Шевченка» [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – Табл.71; Малюнки Т.Шевченка / За артистичним доглядом проф. В.В. Мате. – СПб., 1914. – Вип. 2. – Табл. 3].

У літературі згадується з назвою «Ворожбит» [Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. – К., 1927. – С. 175].

Рисунки Шевченка на листі до письменника, вирізані та переслані ним О.П. Башуцькому, не збереглися. Наскільки вони використані в ілюстрованому нарисі – невідомо.

Експоновану на Шевченківській виставці в Москві 1911 р. фоторепродукцію 12-ї сторінки Альбому Шевченка 1840 – 1844 рр. з етюдами до офорта «Старости» у каталозі помилково визначено як начерк до малюнка «Знахар» [Каталог Шевченковской выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня его смерти / 1861-1911. – М., 1911. – С. 9. – № 78]. Напевно, на підставі такої інформації К.В. Широцький, знаючи, що альбом зберігається в Музеї українських старожитностей В.В. Тарновського, у 1914 р. також указував, що там знаходилися підготовчі ескізи до «Знахаря» [Широцький К. Шевченко як ілюстратор // Шевченківський збірник. – СПб., 1914. – Т. 1. – С. 93].

Місця зберігання: не пізніше 1888 надійшла до В.В. Тарновського; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1929. Чернігів. Шевченківська виставка [Карачевська А. Виставка Т.Шевченка: Провідник. – Чернігів, 1930. – С. 16. – № 10];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя від дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 8].

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 33 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 382 – 383 (примітки).

Додаткові зображення