Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Циганка-ворожка

Тарас Шевченко. Циганка-ворожка

Т.Г.Шевченко. Циганка-ворожка. 1841. [С.-Петербург].
Брістольський папір, акварель. 26,5 × 20,7 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-824.

Праворуч унизу коричневою аквареллю авторські дата і підпис: 1841. Шевченко.

На звороті олівцем напис: Т. Schevchenko. Подібний напис є на звороті малюнка «Марія». Внизу на паспарту бронзовою фарбою друкованим шрифтом відтиснуто: Т. Schevchenko.

Малюнок є авторською копією або варіантом картини, «що зображує циганку» [Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982. – С. 35. – № 74], за яку 26 вересня 1841 р. Шевченка було нагороджено срібною медаллю другого ступеня (№ 236). Іноді акварель помилково ототожнювалася із картиною [Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник. – К., 1941. – С. 24. – № 113; Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1961. – Т. 7, кн. 2. – С. 17. – № 32], хоча за акварельні твори учнів Академії медалями не нагороджували [Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования / Изданный под редакциею П.Н. Петрова. – СПб., 1865. – ч. 2]. Д.В. Антонович вважає, що «акварель з ворожкою є повторення олійного образу, за який Шевченко дістав в Академії відзначення у 1841 р., – а це більш ніж імовірно» [Антонович Д. Т.Шевченко як маляр // Повне видання творів Тараса Шевченка. – Варшава; Львів, 1937. – Т. 12. – С. 86]. Такої думки дотримується й О.М. Скворцов: «…нема даних вважати цю акварель тією картиною “Циганка”, за яку Шевченко в 1841 р. одержав другу срібну медаль» [Скворцов А.М. Художник Тарас Шевченко. – М.; Л., 1941. – С. 26].

Для рослин, зображених унизу на передньому плані акварелі, використано зарисовки 1840 – 1841 рр. «Куток Смоленського кладовища» та «Бур’яни» (№ 111). Г.М. Честахівський, переказуючи спогади Шевченка, свідчив, що художник часто вміщував рослини на першому плані творів як деталі композиції: «Воно дуже пригоже на картині» [Из воспоминаний Т.Г. Шевченка (Запись Г.Н. Честаховского) // Киевская старина. – 1895. – № 2. – С. 139].

Малюнок, можливо, готувався до гравірування та вміщення в альманасі «Утренняя заря», оскільки зберігався в альбомі його видавця В.А. Владиславлєва серед творів інших художників, які в гравюрах-вклейках уміщувалися в цьому виданні. В описі творів альбому Владиславлєва акварель Шевченка значиться під № 6 з назвою «Цыганка, гадающая малороссиянке» [Судак В.О. Сторінки діяльності Шевченка-ілюстратора // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 1. – С. 4].

Малюнок вперше згадано і репродуковано І.Я. Айзенштоком з цією ж назвою і припущенням, що постать дівчини була етюдом до картини «Катерина» [Айзеншток И. Судьба литературного наследства Т.Г.Шевченко // Литературное наследство. – М., 1935. – № 19/21. – С. 429, 483]. Згадується також з назвою «Катерина з ворожкою» [Антонович Д. Т.Шевченко як маляр // Повне видання творів Тараса Шевченка. – Т. 12. – С. 82].

Місця зберігання: власність В.А. Владиславлєва; згодом – К.Т. Солдатьонкова; з 1901 – В.І. Солдатьонкова; 1925 – від Н.Г. Солдатьонкової надійшов до Державного музею образотворчих мистецтв ім. О.С. Пушкіна (Москва); з 1938 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1940 – Центральний музей Т.Г. Шевченка (Київ); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1939. Київ. Ювілейна Шевченківська виставка [Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник. – К., 1941. – С. 24. – № 113];

1958. Ленінград. До 200-річчя Академії мистецтв [Клинченко В. Там, где расцвел гений поэта // Рабочая газета. – 1958. – 9 марта].

1964. Київ – Москва. Ювілейна Шевченківська виставка [Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко: Каталог. – Киев, 1964. – С. 6];

1968. Прага. Шевченківська виставка [Taras Ševčenko: Výstava o životĕ a díle. – [Прага, 1968]. – № 9/1];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя від дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 8].

В.О. Судак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 32 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 383 – 384 (примітки).

Додаткові зображення