Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Автограф листа до Г.С. Тарновського

Тарас Шевченко. Автограф листа до Г.С.…

Т.Г.Шевченко. «Катерина». Відтворення картини в рисунку. 1843, 25 січня. С.-Петербург. Папір, олівець, чорнило, перо. Відділ рукописів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 212.

Начерк виконано на 3-й сторінці листа Шевченка до Г.С. Тарновського від 25 січня 1843 р. Автор листа подає опис сюжету картини «Катерина» та інформацію про обставини її створення:

«Ще ось що, намалював я се літо дві картини і сховав, думав, що ви приїдете, бо картини, бачте, наші, то я їх кацапам і не показував. Але Скобелев таки пронишпорив і одну вимантачив, а друга ще в мене, а щоб і ця не помандрувала за яким-небудь москалем (бо це, бачте, моя “Катерина”), то я думаю послать її до вас, а що вона буде коштувать, то це вже ваше діло, хоч кусок сала, то й це добре на чужині. Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, ложечки собі струже й сумно дивиться на Катерину, а вона сердешна тіль не плаче та підіймає передню червону запащину, бо вже, знаєте, трошки теє… а москаль дере собі за своїми, тілько курява ляга – собачка ще поганенька доганя його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там уже степ тілько мріє. Отака моя картина».

Датується за часом написання цього листа.

Вперше лист Шевченка до Тарновського опубліковано 1862 р. [Листи Шевченка // Основа. – 1862. – № 5. – С. 5 – 6].

Рисунок вперше репродуковано 1914 р. О.П. Новицьким [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – Табл. 71].

Місця зберігання: з 1843 – у Г.С. Тарновського; з 1853 – збірка В.В. Тарновського-старшого; з 1866 – збірка В.В. Тарновського-молодшого; з 1899 – Чернігівський музей українських старожитностей В.В. Тарновського; з 1925 – Чернігівський історичний музей; з 1933 – Інститут Тараса Шевченка Наркомосу УРСР; з 1936 – Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

Виставка: 1929. Чернігів. Шевченківська виставка [Карачевська А. Виставка Т. Шевченка: Провідник. – Чернігів, 1930. – С. 16. – № 8].

В.М. Яцюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 318 – 319 (зображення), с. 452 (примітки).

Додаткові зображення