Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

В гаремі (2)

Тарас Шевченко. В гаремі

Т.Г.Шевченко. В гаремі. Папір, олівець (30,4 × 37 см). [Санктпетербург]. [Не раніше 21.V 1858]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 607.

На звороті вгорі чорнилом напис: Турок з одаліскою. Поруч олівцем іншою рукою: 1859. Тарновський.

Підставу для датування див. у примітці до № 102. Див. також коментар № 158 до незнайденого малюнка сепією на цей же сюжет.

В літературі відомий під назвою: «Турок з одаліскою» та невірною датою – 1843 [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», т. II, Чернігів, 1900, стор. 188, № 377].

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові – № 377, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 103 (зображення), с. 54 (примітки).

Додаткові зображення