Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Свята родина

Тарас Шевченко. Свята родина

Т.Г.Шевченко. Свята родина. Папір, офорт, акватинта 22 × 16,5 см; 26,9 × 18,8 см; (42,5 × 32 см). [Санктпетербург]. [V – 12.VII] 1858. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 309.

Під зображенням зліва офортним штрихом запис: съ эскиза Мурилъо гравир: Т. Шевченко 1858; посередині кирилицею: Святая семья.

Офорт виконаний за олійною картиною Мурільйо «Свята родина», що зберігається в Ермітажі [дерево, 24 × 18 см, інв. № 337].

В щоденнику 3 травня 1858 р. Шевченко записав:

«В Эрмитаже встретился и познакомился с знаменитым гравером Иорданом. Он слышал о моем намерении заняться акватинтой и предложил мне свои услуги в этом новом для меня деле. Обрадованный его милым, искренним предложением, я обошел два раза все залы с целью выбрать картину для первой пробы избранного мною искусства. После внимательного обозрения остановился я на эскизе Мурильо «Святое семейство».

Як цей запис, так і запис в щоденнику від 10 травня 1858 р. та дарчий напис Шевченка на одному з естампів: Афанасьї Алексеевни Лазаревской в знак глубокого уважения Т. Шевченко. 12 іюля 1858 года [Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Київ, ф. І, № 718] є підставою для уточнення дати виконання офорта.

Крім даного відтиска в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР є ще примірник цього офорта (інв. № 37), на якому чорнилом рукою Шевченка зроблено напис: 16 іюля 1858 року. Ф. И. Черненку на память Т. Шевченко и Честаховский тут були. На звороті цього примірника автограф поезії «Сон» («На панщині пшеницю жала»).

В Національному музеї Тараса Шевченка є також пробний відтиск дзеркально-оберненого зображення першого варіанта, на звороті якого рукою М. Я. Макарова чорнилом зроблено напис: Гравюра работы Т. Г. Шевченка, подаренная мне В. М. Лазаревскимъ на память после смерти Шевченка. 16 марта 1887 Николай Яковлевичъ Макаровъ [Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 663].

Попередні місця збереження описаного тут примірника: Державний Російський музей, Ленінград, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1911 р. один із примірників офорта експонувався на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 10), на виставці художніх творів Шевченка в Києві (Каталог, № 84), 1929 р. – на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 17, № 7).

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 29 (зображення), с. 19 – 20 (примітки).