Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет М. М. Лазаревського

Тарас Шевченко. Портрет М. М.…

Т.Г.Шевченко. Портрет Михайла Матвійовича Лазаревського. Тонований папір, італійський олівець, крейда (29,5 × 23 см). [Санктпетербург]. [Не раніше 28.III] 1858. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 724.

Справа внизу олівцем авторський підпис і дата: Т. Шевченко, 1858.

Зліва внизу олівцем, можливо, рукою Л. Лазаревського напис: Портретъ Мих. Матвеевича.

На звороті напис: Портретъ Михайла Матвеевича Лазаревского рисованый поэтомъ Т. Г. Шевченкомъ съ натуры въ 1858 году въ Спбурге. Очень, очень мало похожъ. Ал. Лазаревскій. 1898 г. Февраль 18.

Авторську дату «1858» уточнено відповідно до часу повернення Шевченка до Петербурга.

Попередні місця збереження: власність В. М. Лазаревського, А. Н. Лазаревської, Київський міський музей, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

1911 р. експонувався на виставці художніх творів Шевченка в Києві (Каталог, № 62).

Є. О. Середа

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1963 р., т. 10, № 25 (зображення), с. 17 (примітки).