Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

199. Росли у-купочці

В. Доманицький

«Росли укупочці, зросли…»

Дата в автографі – 25/VI.

Одміни:

73, 4 зн.: Росли у-купочці; зросли; – в Б.: у купочці зросли.

– 3 – перестали, – у Львівському «Кобзарі» помилка: непрестали (!).

– 2: неначе справді, – в Б.: неначе й справді!.

74, 1: пройшли (так по всіх «Кобзарях»), а в Б.: прийшли.

74, 2: душею, серцем, – в Б.: душею-серцем (так у Львівському і Празькому Кобзарях).

– 4: А між людьми вони, – в Б.: А меж людьми ж вони.

Перша строфа була з 8 рядків, а в другій по всіх «Кобзарях» тільки пять. В автографі Б. і в другій строфі теж 8 рядків, – не узято останніх трьох через те мабуть, що вони не додають нічого ні змістом, ні формою:

Не плач, не сон, не скрегіт зуба, –

Любов безвічную (так у Шевченка), сугубу

На той світ тихий принести.


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 356.