Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

212. Як би з ким сісти, хліба ззісти

В. Доманицький

«Якби з ким сісти хліба з’їсти…»

Дата в автографі – 4/XI. Вперше видруковано в «Основі», 1861, 6.

Уваги:

79, 6: з’їсти, – в Б.: ззісти.

– 15: або ні! Треба – в Б.: Або… ні. Треба. Здається правильніша інтерпункція буде: або… Ні, треба


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 362.