Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

200. Світе ясний! Світе тихий!

В. Доманицький

«Світе ясний! Світе тихий!…»

Дата – 27/VI. Вірш цей у «Правді», 1873, № 15 видруковано, як частину поеми «Іван Гус» [Помилку цю зауважили ще видавці Празького Кобзаря, додавши примітку: «сі вірші у «Правді» 1873 р. ч. 15 надруковані як часть поеми «Гус» і писана в 1845 р.). але у власному рукопису Шевченка вони означені датою 1860 р».]. Цей вірш Романчук значно реставрував, пішовши слідом за О. Партицьким, який видрукував цей вірш вперше в своїй книзі «Провідні ідеї в письмах Т. Шевченка», 1872 р. стр. 29, не подавши одначе джерела, з якого він його узяв, (усі інші уривки він цитує з Львівського Кобзаря 1867 р. Нема сумніву, що Партицький процитував цей вірш з пам’яті).

Усі одміни проти автографа Б. зроблено Ю. Романчуком.

– 129, 13 зн.: в твоїй добрій, теплій хаті, – в Б.: в своїй в «Правді» (1873): в твоїй теплій, тихій хаті.

– 12 зн.: одурено, – В Б.: омурано: у Партицького і в «Правді»: одурено

– 11: кадилами окурено – так і у Партицького, і в «Правді», а в Б.: (Премудрого одурено).

– 10: багряницями закрито, – в «Правді» і у Партицького: окрито.

– 4: А з кадил люльки курити, – так і в Партицького, а в Б.: Люльки з кадил закуряти; в «Правді»: Та з кадил люльки курити.

– 3: явленними, – в Б. підкреслено.

– 2: А кропилом, – в Б.: кропилами. Так і у Партицького.

– 1: Вимітати, – так і в Б.; у Партицького – замітати.

В Празькому ж «Кобзарі» надруковано слово в слово, як в автографі Б.

Р. S. Щоб ніяка дрібниця не пропадала, зазначу, що під датою цього вірша 27 іюня, – приписано рукою Шевченка приватну замітку: Зонтикь украдено.


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 356 – 357.