Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

211. О люде, люде небораки

В. Доманицький

«О люди! люди небораки!…»

Дата в автографі – 3/X. Вперше надруковано в «Основі», 1861, 5, з деякими опущеними місцями.

Уваги:

132, 6 зн.: мрака, – в автографі: мряка.

і 33, 1: о люде, люде! – в Б.: люди, люди!

– 3: сердешний інвалід – в Б. в скобках (так і в «Основі»).

– 10: послидній долгъ отдать – в Б. не підкреслено. Рядки 10 – 13 в російських виданнях навмисне переіначено ще в «Основі», – і з того часу так і лишилися непоправленими. В «Основі» після слова женуть немає ні: послидній долгъ отдать, ні дальшого рядка, а замість того, щоб поставити, як в автографі:

Чи буде суд? чи буде кара, –

в російських «Кобзарях» стоїть: чи буде суд і кара, бо на початку цього рядка поставлено женуть, яке аж два рядки вище має бути.

Ще дальший рядок в російських виданнях читається:

Усім неправдам на землі, –

замість: Царям, царятам, – в автографі.


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 361 – 362.