Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

214. Тече вода зпід явора

В. Доманицький

«Тече вода з-під явора…»

Вірш цей в виданні Романчука датовано [1860 ?]. В автографі дата – 7/XI. Одміни:

128, 2 зн.: качаточки, – форма зовсім не українська, і дійсно, в автографі і у Львівському Кобзарі 1867 бачимо: качаточка, але в Празькому Кобзарі уже есть помилка.

Друга помилка на стр. 129, 3: Ловлять ряску, розмовляють, – так по всіх «Кобзарях», почавши з Львівського 1867, але в автографі:

Ловить ряску, розмовляє, –

тобто сама качка, а не обоє – і качур і качка.

129, 14: зятем звати, – в Б.: зятем звати?


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 362.