Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

189. Осії глава 14 (подражаніє)

В. Доманицький

Осія. Глава XIV

Нарешті з р. 1859 остається ще «Осії глава 14 (подражаніє)».

Дата – 25/XII, але в книжечку Б. вписано не рукою Шевченка, а, здається, М. Вовчок.

Одміни:

273, 14: довготерпіливий, – в Б.: довготерпеливий.

– 12 зн.: матірнього, – в Б.: матернього.

– 10: да зрить розленная, – в Б.: да зрить растленная. Рядки 8 і 9 підкреслено спірально – мабуть самому Шевченка цей рядок не подобався, а рядки од 4 знизу і рядків з 8 на стр. 274 – збоку теж обкреслено олівцем…

274, 10: Усюди, – в Б.: всюди, але тоді справді не стає одного складу в рядку.

– 15: на грище – так і по всіх «Кобзарях», – а в Б.: на зрище.

– 18: розпнуть, розірвуть, рознесуть, – в Б. останнє слово було: рознесуть, але закреслено рукою переписчика і вгорі: розіпнуть. Та тоді виходило б двічі те саме: розпнуть і розіпнуть. Через те уже в Празькому Кобзарі принято те, що закреслено було: рознесуть.

Після цього Шевченко вставив своєю рукою рядок 19-й: І вашей кровію собак, а потім знову текст, писаний рукою переписчика: Собак напоять…

– 14 – 13:

Такеє слово їм додай,

Без притчі вискажи, –

так у Празькому та і по всіх «Кобзарях», а в Б. інтерпункція інакша:

Такеє слово їм додай

Без притчи; выскажи:

– 4 ряд. знизу теж спірально підкреслено.

– 3 – не ветхеє, не древле…, – в Б. очевидна помилка: не ветхе.

– 2: Розтленнеє, – в Б.: Ростлѣнное.

3 року 1860 – маємо чимало поезій, але більше все дрібніші. Хронологічно вони так ідуть.


Джерело: Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». – К.: 1907 р., с. 348 – 349.