Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 1854 – поч. 1855 рр. До А. О. Краєвського

Кін. 1854 – поч. 1855 рр. Новопетровське укріплення

Милостивый государь Андрей Александрович! Для дебюта посылаю вам мой рассказ «Княгиня» и прошу вас, если он не будет противоречить духу вашего журнала, напечатать его. Если же окажется он неудобопечатаемым, то прошу переслать рукопись в г. Оренбург, на имя Бронислава Францевича Залецкого, в баталион № 2. Если же я увижу напечатанным мой рассказ в вашем журнале, то мне приятно будет сообщать вам и будущие мои произведения. Имею честь быть К. Дармограй.


Примітки

Подається за рукописною копією (ІР НБУВ, I, № 500), що зберігається разом з копією повісті «Княгиня». У тексті копії – помилкове написання імен: «Андрей Иванович» замість «Андрей Александрович», «Брячислав» замість «Броніслав».

Датується орієнтовно на підставі листа Шевченка до О. М. Плещеева від 6 квітня 1855 р., в якому висловлено прохання переглянути травневий та червневий номери журналу «Отечественные записки», чи не вміщено там повість «Княгиня».

Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1884. – № 3. – С. 391) у скороченому вигляді. Повністю лист вперше надруковано в примітці до листа Шевченка до О. М. Плещеева від 6 квітня 1855 р. у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 632.

Краєвський Андрій Олександрович (1810 – 1889) – російський журналіст; з 1839 р. – видавець журналу «Отечественные записки».

Если же окажется он неудобопечатаемым, то прошу переслать рукопись в г. Оренбург… – Журнал «Отечественные записки» не опублікував повісті й не повернув її. Після тривалих пошуків М. О. Осипов знайшов рукопис, на якому було позначено «возвратить», і передав його А. І. Толстій для влаштування в друк (див. лист від М. О. Осипова від грудня 1855 – березня 1856 р. у виданні: Листи до Тараса Шевченка. – с. 67).

Имею честь быть К. Дармограй. – Змушений приховувати від влади свою творчу працю, Шевченко підписував цим псевдонімом повісті, а також один із автографів поеми «Неофіти», подарований Марку Вовчку (опублікований у празькому «Кобзарі»).

В. Л. Смілянська

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 86 (текст), с. 375 (примітки).