Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Аральська експедиція 1848 – 1849 рр.

У 1848 – 1849 рр. під час експедиції на Аральське море під керівництвом відомого російського мореплавця капітан-лейтенанта О. І. Бутакова вперше було обстежено море, виміряно його глибини, визначено широти, проведено астрономічні спостереження та відкрито цілий ряд нових островів; в цей час було зібрано матеріали про побут навколишнього казахського населення, проведено геологічні дослідження місцевості та зроблено багатий опис флори і фауни узбережжя, а також островів Аральського моря.

За завданням О. І. Бутакова Т. Г. Шевченко виконав численні зарисовки, малюнки та акварелі.

Хронологічно малюнки та рисунки Шевченка, пов'язані з експедицією, складають п'ять груп:

1. Сухопутний перехід від Орської кріпості до укріплення Раїм – 11.V – 17.VI 1848 р. (див. малюнки № 218 та рисунки № 138148);

2. Перше плавання по Аральському морю – 30.VII – 28.IX 1848 р. (див. малюнки № 1931 та рисунки № 149172);

3. Зимівля на Кос-Аралі – 6.Х 1848 р. – 6.V 1849 р. (див. малюнки № 3243 та рисунки № 173177);

4. Друге плавання по Аральському морю – 6.V – 22.IX 1849 р. (див. малюнки № 4445 та рисунки № 178190);

5. Перебування в Оренбурзі – X 1849 р. – IV 1850 р.

Значна частина натурних зарисовок та ескізів, виконаних під час Аральської експедиції, знаходиться також в альбомах рисунків Шевченка 1846 – 1850 рр.

Дати та окремі назви творів встановлено на підставі матеріалів експедиції (щоденники О. І. Бутакова та експедиційні карти).

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1962 р., т. 8, с. 3 – 4 (примітки).